Wij, Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Delfland (GGZ Delfland), nemen jouw privacy serieus en gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Bij het leveren van een kwalitatief hoogwaardige app hoort dat jij erop kunt vertrouwen dat wij jouw privacy respecteren en veilig omgaan met jouw gegevens.

GGZ Delfland en Inner Join bouwden de Dagbestedingapp als een gratis app. Deze app wordt kosteloos geleverd door GGZ Delfland.

Deze pagina wordt gebruikt om bezoekers te informeren over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van persoonlijke informatie als iemand beslist om onze app te gebruiken.

Wij raden jou aan deze Privacyverklaring aandachtig te lezen.

Algemeen

Wij verwerken jouw persoonsgegevens bij jouw gebruik van onze app, omdat jij gebruik maakt van onze diensten en/of omdat jij deze zelf aan ons verstrekt. Bij de verwerking van gegevens houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) (AVG).

Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Stichting GGZ Delfland, gevestigd in Delft (2612 GA) aan de St. Jorisweg 2 (KvK-nr: 27181317).

Soorten gegevens

Voor een betere ervaring tijdens het gebruik van onze app, kunnen we van u verlangen dat u ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt. De door ons gevraagde informatie wordt door ons gebruikt, maar niet bewaard.

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die jij gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Het Operating Systeem (Android of iOS) van het gebruikte device.
  • Locatiegegevens van het gebruikte device.

Doeleinden van verwerking

De app maakt gebruik van services van derden die mogelijk informatie verzamelen die wordt gebruikt om

  • je device platform te identificeren;
  • je device locatie te bepalen

Links naar het privacybeleid van externe dienstverleners die door de app worden gebruikt:

We kunnen deze bedrijven inschakelen vanwege de volgende redenen:

  • Om gebruik van onze app te vergemakkelijken;
  • Om de app namens ons te leveren;
  • App-gerelateerde services uitvoeren;

Cookies

Onze app maakt geen gebruik van cookies.

Advertenties

Onze app verstrekt geen gegevens, persoonlijke of anderszins, voor marketing en/of advertentiedoeleinden. Onze app is vrij van advertenties.

Beveiligen en bewaren

We waarderen jouw vertrouwen in het verstrekken van je persoonlijke gegevens, daarom streven wij ernaar om commercieel acceptabele middelen te gebruiken om deze te beschermen. Maar vergeet niet dat geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslag 100% veilig en betrouwbaar is en we kunnen de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Websites van derden

Deze app kan links naar andere sites bevatten. Als je op een link van derden klikt, word je naar die site geleid. Merk op dat deze externe sites niet door ons worden beheerd. Daarom raden wij je ten zeerste aan om het Privacybeleid van deze websites te bekijken. We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Maar kom je er desondanks toch niet met ons uit, dan kun je een klacht indienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit persoonsgegevens.

Functionaris gegevensbescherming

GGZ Delfland heeft een functionaris gegevensbescherming in dienst. Dit is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wilt u contact opnemen met deze functionaris? Dan kan dat per telefoon 015 260 75 37 en per e-mail.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Lees de verklaring daarom regelmatig opnieuw als je op de hoogte wilt blijven van de manier waarop wij jouw gegevens verwerken en beschermen.

Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 15 oktober 2018.